วิธีการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน

1. การโอนเงินผ่าน counter ของธนาคาร

 

ธนาคาร

สาขา

ชื่อที่บัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

ไทยพานิชย์

สี่แยกศรีวรา

บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด

140-2 39431-0

ออมทรัพย์

2. โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคาร

      ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคาร

Siam Commercial Bank , Sriwara
BranchName of Account : Mnet Solution co.,ltd.
Number of Account : 140-2-39431-0
Branch : Sriwara
Account Type : Saving Account

      * ห้าม! โอนเงินผ่านเครื่อง ATM ที่กระดาษบันทึกรายการหมด เพราะท่านจะไม่มีหลักฐานในการแจ้งยืนยันการโอนเงิน โปรดเก็บใอนเงินไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน
      * หากท่านต้องการแจ้งยืนยันการโอนเงินทางโทรศัพท์ ท่านจะต้องโอนเงินแบบมีส่วนเกินมาด้วยเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ยกตัวอย่างเช่น ยอดการโอน 2,000 บาท กรุณาโอนมา 2,001 บาท เป็นต้น