ยืนยันการชำระเงิน
ยืนยันการชำระเงิน

      หลังจากที่ท่านได้โอนเงินมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว กรุณา แฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน มาที่

หมายเลข 0-2116-8136 หรือ
สามารถ โทร.มาแจ้งได้ที่หมายเลข 0-2116-8134-5 สายด่วน 08-02849000

      อนึ่ง หากท่านต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงิน กรุณา แจ้งให้ทราบด้วยว่า ต้องการออกใบเสร็จในนามผู้ใด พร้อมกับ ระบุ ชื่อ-ที่อยู่ มาให้ชัดเจน ทางเราจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับยืนยันการโอนเงิน (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ) โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าจัดส่งแต่อย่างใด

      แฟ็กซ์ใบโอนเงิน มาที่

      หมายเลข 0-2116-8136 พร้อมเขียน ชื่อโดเมน ( Domain Name), ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่เพื่อการส่งใบเสร็จ, อีเมล์, เบอร์โทรติดต่อ หากท่านไม่สะดวกส่งแฟกซ์ สามารถแจ้งยืนยันการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ โดย Scan หลักฐานการโอนเงินแนบอีเมล์ ส่งมาที่ info@mnet.co.th พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ( Slip) และ ต้องโทร.มาแจ้งยืนยันด้วย

      เมื่อเราได้รับอีเมล์แล้ว จึงจะถือว่าการชำระเงินมีผลโดยสมบูรณ์

 

หมายเหตุ: หลังจากที่ท่านได้แฟ็กซ์ใบโอนเงิน หรือ ส่งอีเมล์แนบหลักฐานฯ เข้ามาแล้ว หากภายใน 24 ช.ม. ท่านยังไม่ได้รับอีเมล์แจ้งรายละเอียดการใช้งาน กรุณาติดต่อมาได้ที่หมายเลข 0-2116-8134-5

 

บริการด้วยใจ และ ความซื่อสัตย์สุจริต