จดโดเมนเนมกับ เอ็มเน็ต โซลูชั่น ดีอย่างไร ?

จดโดเมนเนมกับ เอ็มเน็ต โซลูชั่น ดีอย่างไร ?

  • กรรมสิทธิ์โดเมนเนมเป็นของท่านโดยสมบูรณ์ 100% ทางบริษัทจะเป็นเพียงผู้ดำเนินการจดทะเบียนเว็บไซต์และเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆให้ท่าน ดังนั้นทางบริษัทจะมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของชื่อเว็บไซต์ให้ โดยเอกสารสิทธิการครอบครองดังกล่าวนี้จะเป็นของลูกค้า 100% (ตามระยะเวลาตราบเท่าที่ชื่อเว็บไซต์ไม่หมดอายุ) ในกรณีที่ชื่อเว็บไซต์ใกล้หมดอายุ ทางบริษัทฯ จะแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ล่วงหน้า 1 เดือน เป็นจำนวน 3 ครั้ง ดังนั้น ลูกค้าควรให้ความสำคัญกับที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับไว้อย่างชัดเจนด้วย
  • สะดวก ง่ายดาย ท่านสามารถทำการตรวจสอบชื่อเว็บไซต์หรือโดเมนที่ต้องการ ผ่านทางหน้าเว็บและทำการส่งข้อมูลการขอจดทะเบียนได้ทันที แบบ Online
  • ราคาประหยัด บริษัท เอ็มเน็ต โซลูชั่น จำกัด คิดค่าบริการจดโดเมนเนมในราคาที่ยุติธรรม และจะจัดส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินพร้อมเอกสารสิทธิการครอบครองให้กับลูกค้าทุกๆท่าน
  • บริการหลังการขาย ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนในกรณีที่ชื่อเว็บไซต์ใกล้หมดอายุ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน หรือ 3 ครั้ง นอกจากนั้น เรายังมีบริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีเยี่ยม โดยทางบริษัทจะบริการพิเศษ Auto Renew ให้เพื่อป้อนกันไม่ให้ชื่อเว็บไซต์หมดอายุ อีกทั้งลูกค้ามีความมั่นใจได้อย่าง 100% ในการเป็นเจ้าของตลอดไป
  • ใช้งานง่าย มีบริการ คู่มือการบริหารและจัดการโดเมนเนม ดังนั้นท่านจึงสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง ตลอดเวลาตามที่ต้องการ